Օրենքներ , Կանոնակարգեր  • Հայաստանի ֆոնդային բորսա   
  • Հայաստանի կենտրոնական բանկ
  • Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա
  • «Էքուիթի Էյ Էմ» ՓԲԸ-ի ներքին կանոններ, ակտեր և որոշումներ.

Հայաստանի ֆոնդային բորսա

  • «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ-ի «Անդամակցության և շուկային մասնակցության Կանոններ»
  • «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ-ի «Սակագների մասին կանոններ»

Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա

  • «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտաիա» ԲԲԸ-ի «Կանոնակարգ արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի մասին»
  • «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտաիա» ԲԲԸ-ի «Սակագների մասին Կանոններ»