ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

  Հայաստանի կենտրոնական բանկ

 

Հայաստանի ֆոնդային բորսա

  • «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ-ի «Անդամակցության և շուկային մասնակցության Կանոններ»
  • «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ-ի «Սակագների մասին կանոններ»

Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա

  • «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտաիա» ԲԲԸ-ի «Կանոնակարգ արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի մասին»
  • «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտաիա» ԲԲԸ-ի «Սակագների մասին Կանոններ»

«Էքուիթի Էյ Էմ» ՓԲԸ-ի ներքին կանոններ, ակտեր և որոշումներ.

 

Վերոնշյալ օրենքները  և կանոնակարգերը կարող եք գտնել հետևյալ կայքում`  www.arlis.am.

 

Թարմացված է` 17.01.2018, 16:27