ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

2014 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2014 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2014 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2014 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2015 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2015 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2015 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2015 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2016 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2016 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2016 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2016 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2017 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2017 թվականի երկրորդ  եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2017 թվականի երրորդ  եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2018 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2018 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2018 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2018 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2019 թվականի առաջին  եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2019 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

2019 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ հայտարարություն

 

 

 

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2014թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2014թ.առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2014թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2014թ.երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2014թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2014թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2014թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2014թ. չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2015թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2015թ.առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2015թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2015թ.երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2015թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2015թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2015թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2015թ. չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2016թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2016թ.առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2016թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2016թ.երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2016թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2016թ.երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2016թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2016թ. չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2017թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2017թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2017թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2017թ. երկրորդ  եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2017թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2017թ. երրորդ  եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2017թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2017թ. չորրորդ  եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2018թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2018թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2018թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2018թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2018թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2018թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2018թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2019թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2019թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2019թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2019թ. երկրորդ  եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2019թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություններ (Ձև 5)

2019թ. երրորդ  եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2014 թվականի առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2014 թվականի երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2014 թվականի երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2014 թվականի չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2015 թվականի առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2015 թվականի երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2015 թվականի երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2015 թվականի չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2016 թվականի առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2016 թվականի երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2016 թվականի երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2016 թվականի չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2017 թվականի առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2017 թվականի երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2017 թվականի երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2018 թվականի առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2018 թվականի երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2018 թվականի երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2018 թվականի չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2019 թվականի առաջին  եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2019 թվականի երկրորդ  եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2019 թվականի երրորդ  եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

 

 

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ֆԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2014 թվականի ընկերության ֆինանսական վերլուծություն

2014թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և արտաքին աուդիտի եզրակացություն

2015 թվականի ընկերության ֆինանսական վերլուծություն

2015թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և արտաքին աուդիտի եզրակացություն

2016 թվականի ընկերության ֆինանսական վերլուծություն

2016թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և արտաքին աուդիտի եզրակացություն

2017 թվականի ընկերության ֆինանսական վերլուծություն

2017թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և արտաքին աուդիտի եզրակացություն

2018թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և արտաքին աուդիտի եզրակացություն

2018 թվականի ընկերության ֆինանսական վերլուծություն

 

Թարմացվել է՝ 10/15/2019, 21:00